Smuteční oznámení

posted in: Nezařazené | 0

Se zármutkem na srdci vám oznamujeme smutnou zprávu, že naše sestra v Ježíši Kristu Markéta Šaňková usnula ve víře v Pánův 2. příchod dne 19  března 2017.

Všem vám chceme poděkovat za přímluvné modlitby za ni. Modlili jsme se za Boží vůli a Pán si ji povolal. Jemu důvěřujeme, že se společné s ní v Nebeském království  opět setkáme.

Věřme pevně Ježíšovu slovu Jan 14, 1-3 a toho se držme.

 

Rozloučení proběhne v úterý dne 28. března 2017 v 15.00 hodin
V obřadní síni Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská ulice

 

 

Boží milost ať vás všechny přikrývá. 

Kazatel sboru Brno-Olomoucká, Kamil Majer

 

 

Smuteční oznámení PDF