Modlitební týden – rozpis

posted in: Nezařazené | 0

V týdnu od 3.11. do 10.11.2018 proběhne jako každý rok „Modlitební týden“, při kterém se můžeme spolu scházet nad Božím slovem. Setkání proběhnou jak ve Sboru Olomoucká, tak doma v rodinách. Setkání začínají v 18:00. Rozpis těchto setkání naleznete níže. Odkaz na přednášku ke stažení zde.

SETKÁNÍ VE SBOŘE : každý den v 18 hod

NEDĚLE – vede Marian Švásta

PONDĚLÍ – vede Roman Bišof

ÚTERÝ – vede Sabina Halasová

STŘEDA – vede Roman Zelinka

ČTVRTEK – vede Jakub Dostál

PÁTEK – vede Petr Hohn ml.

SKUPINKY V RODINÁCH : vždy v 18 hod

PONDĚLÍMacákovi, Hohnovi st.

ÚTERÝKřížovi, Kobylákovi

STŘEDAŘeřuchovi , Gomolovi,
Macákovi, Hohnovi ml.

ČTVRTEKŠvástovi – zrušeno

…… V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se
přimlouvejte za všechny bratry ….. Efez. 6,18