Modlitební týden 4.11. – 11.11.2017

posted in: Nezařazené | 0

V nadcházejícím týdnu nás opět po roce čeká modlitební týden. Tento týden nám umožňuje strávit čas jiným způsobem ve společenství druhých a vytrhnout nás z každotýdenního stereotypu. V tento čas se společně scházíme k modlitbám a duchovnímu rozjímání. Modlitební týden je příležitostí prožívat duchovní společenství s blízkými lidmi z našeho okolí.

      Na tento rok připadá pětisté výročí protestantské reformace, kdy mnoho lidí uslyšelo poprvé zvěst o spasení jen skrze Ježíše Krista. Toto světlo poznání se nešířilo jen díky učení velkých reformátorů, ale zvlášť prostřednictvím Bible, která začala být dostupná v různých jazycích, a proto ji lidé mohli sami číst. Přednášky týdne modliteb v roce 2017 mají název „Kristus, naše spravedlnost“, protože „v nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Sk 4,12).

     Opětovně se budeme scházet i po skupinkách. Konkrétní místa a čas bude v průběhu týdne doplněn. Přednášky jsou ke koupi v traktátu našeho sboru, případně elektronicky ke stažení zde: http://advent.advent-orion.cz/UserFiles/file/advent/2017/ad_2ce27ba6.pdf

      V rámci podpory modlitebního týden připravilo Mediální centrum HopeTV.cz sérii rozhovorů o reformačním hnutí s názvem RE-FORM-ACE: Jednotlivé díly série bude možné sledovat od 4. listopadu na YouTube kanálu HopeTV.cz: https://www.youtube.com/user/studioAWR  a na Facebooku HopeTV.cz: https://www.facebook.com/HopeTV. Zároveň v konkrétní den budou k dispozici jednotlivé díly postupně ke stažení na: http://www.hopetv.cz.

 

Seznámení s autorem:

Johann Heinz se narodil ve Vídni v Rakousku. Teologii začal studovat na teologickém semináři v Collonges-sous-Salève ve Francii. Po graduaci v roce 1953 začal pracovat jako kazatel ve Vídni. Po čtyřech letech byl povolán, aby učil na teologickém semináři v Bogenhofenu. Zde působil jako učitel 21 let. Sedm roků vedl seminář také jako jeho ředitel. Po ukončení studií na Andrewsově univerzitě se v letech 1982 až 1995 stal děkanem semináře Marienhöhe v Darmstadtu v Německu. Napsal několik knih a řadu studií, které se zabývají teologickými tématy a církevní historií. Ve své doktorské práci rozpracovával učení Bible o ospravedlnění z víry. Hans se svojí ženou Louisettou žijí aktivním životem i po odchodu do důchodu.