Kázání – 19.3.2016 – K.Majer

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání – dopis do sboru v Pergamonu“ z alba Jak postupovat abychom nebyli příliš přísní či příliš benevolentní? Čiňte pokání – pokání, ale není jen lítost, ale obrat. Obraťte se – tyto slova říká Bůh nejen lidem, kteří hlásali, že není třeba dodržovat zákon, ale i těm kteří byli příliš shovívaví a benevolentní – všichni udělali chybu. Neměli bychom říci takhle, ne! To bychom neměli tolerovat! Neříkat si, zavřeme oči a půjdeme dál. V Pergamonu si chtěli zachovat vztahy, ale je také potřeba vyjádřit pravdu. Otázkou je jak, s láskou, úctou a porozuměním. Mezi tím být Božím přítelem nebo nepřítelem může být jen jeden schůdek a tím se stává duchovní kompromis. (autor: Majer Kamil).