Kázání – 13.5.2017 – K.Majer

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Jak se bránit před hříchem? Poznání, pokání, přestání, prevence. Poznání (pojmenování) hříchu v našem životě. Pokání – Bože vem mi moji slabost bojovat s mým hříchem. Upřímně vyznejme naše hříchy. Přestání – změna – usilujme o to, abychom s vyznaným hříchem přestali, aktivně začali žít jinak. Prevence – nezaměřujme se na hřích, ale na poznání Boha, který nám hřích ze života odstraní. (autor: Kamil Majer).