Kázání – 24.2.2018 – J. Dymáček

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Vztahy. Dobré vztahy je něco co nutně potřebujeme. Co pro to můžeme udělat? 1. Já nejsem nejvyšší autorita – je to Otec nebeský. Nikdo ve společenství, v rodině nemá neomezené pravomoci – všichni jsme na stejné úrovni. 2. Buď posvěceno Tvé jméno v mém životě – abych správně a dobře reprezentoval a ukazoval na Boha. Denně potřebuji chléb a také denně a nutně potřebuji, aby mi bylo odpuštěno a abych odpouštěl. 3. Odpuštění může změnit náš život. Odpuštění není to, že změním svou minulost, že zapomenu, ani to že ten druhý změní svoje chování. Odpuštění znamená, že se vzdám své bolesti a své zloby. 4. Potřebuji převzít odpovědnost za své selhání, nepřevádět svou vinu na druhé. (autor: Jan Dymáček).