Kázání

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Vzkříšení Lazara, pomazání Ježíšových nohou vonnou mastí. Marie tím vyjádřila obrovskou vděčnost a úctu. Jak jsme na tom mi? Jsme schopni dělat dobré věci a přitom dokážeme za chvíli někomu třeba slovem ublížit. Jidáš toužil po osvobození svého národa, ale Ježíš nezapadal do jeho představ vůdce a krále. Ježíš nejednal podle jeho představ, jaké mi máme představy? I mi často děláme věci z dobrých pohnutek, z dobrého přesvědčení, ale co výsledek? Snažme se znát Ježíše, odevzdejme mu sami sebe. Když se necháme rozbít a použít, můžeme se stát požehnáním druhým. (autor: Jaroslav Kašpar).