Brno Olomoucká – 9. stránka – Sbor Církve adventistů sedmého dne

Kdybych tak měl křídla …

posted in: Nezařazené | 0

Lékaři si tehdy nevěděli rady se zdravotním stavem našeho syna. Deset nocí jsem moc nespal a neustále jsem se přel s Bohem. To, co jsem tehdy probíral s Bohem, se hodně podobalo Davidovu žalmu, který spolu dnes otevřeme: „Vyslyš, ó … Continued

Opakování je matka moudrosti

posted in: Nezařazené | 0

V biblické sbírce Žalmů je jedna píseň uvedena dvakrát. 53. žalm je téměř totožný s tím, který má pořadové číslo 14. Nechejme teď stranou, proč tomu tak je, a chvíli přemýšlejme nad poselstvím této Davidovy písně, která začíná dost tvrdě: „Jen … Continued

1 6 7 8 9