Brno Olomoucká – 8. stránka – Sbor Církve adventistů sedmého dne

Jdou po mně jdou…

posted in: Nezařazené | 0

Padesátý devátý žalm je nádhernou ukázkou toho, jak na nás působí modlitba. David je na jejím začátku rozhozený z bezpráví, které musí snášet. Stěžuje si na lidi, kteří ho bezdůvodně napadají. Zdá se, že by byl nejraději, kdyby Bůh lusknul … Continued

Jste jak hluchá kobra

posted in: Nezařazené | 0

I ve druhé polovině 58. žalmu pokračuje David v popisu lidí ignorujících Hospodina a jeho vůli. Jsou to lidé, kteří mají pocit, že pravda je to, na čem se shodne většina. Nemají problém tu svou pravdu prosadit klidně i pěstí. … Continued

Pravda se nedá odhlasovat

posted in: Nezařazené | 0

Mám stále větší dojem, že Davidův 58. žalm nebyl nikdy tak aktuální jako dnes. Stále více lidí se domnívá, že absolutní pravda neexistuje. Vše se relativizuje. Mylné chápaní demokracie nás vede k domněnce, že pravda je to, na čem se … Continued

Tvá sláva zastíní Zemi

posted in: Nezařazené | 0

Ten, kdo uvízne v pasti hříchu, si může připadat, jakoby měl svou hlavu ve lví hlavě. V takové chvíli se nám může zdát, že jsme bezmocní a také Bohem opuštěni. Copak by se Bůh zajímal o někoho, kdo i přes … Continued

Pod tvými křídly jsem v bezpečí

posted in: Nezařazené | 0

Žalm, který má v našich Biblích pořadové číslo 57, jsem vždy bral jako slova, která nás povzbudí a posílí, až budeme v nějakém velkém nebezpečí. Představoval jsem si válečný konflikt, přírodní katastrofu, pronásledování kvůli víře nebo smrtelnou nemoc. Při posledním … Continued

Bože, tys při mně stál

posted in: Nezařazené | 0

David už nějakou dobu žije v „politickém azylu“ v Pelištejském Gatu. Pelištejci jsou pro něho v tomto období menší hrozbou než Saul, který se ho rozhodl zlikvidovat. I v Gatu mu ale neustále jde život a tak se těší, až … Continued

Připadám si jak v pasti.

posted in: Nezařazené | 0

Minule jsme naše uvažování nad 56. žalmem končili krásným Davidovým vyznáním: „Kdykoli dotírat však začne strach, upínám k tobě, Bože, svoji důvěru. Spoléhám na tebe, tobě své žalmy zpívám, můj osud nemá v rukou smrtelník.“ (Žalm 56,4+5) Jenomže když dozpívá, musí … Continued

Zpěvem proti strachu

posted in: Nezařazené | 0

Podle staré židovské tradice napsal David dnešní žalm jako vzpomínku na zajetí a předstírané šílenství u Pelištejců v Gatu. Pokud je to pravda, pak si můžeme lépe představit, jak mu asi bylo. Bezpečí před Saulem hledá v prostředí, kde ještě žijí … Continued

Předej své starosti Bohu

posted in: Nezařazené | 0

Davidův „žalozpěv“ nad zrádci a jejich osudem končí. Tím, co v něm zpívá, sleduje dvojí účel. Varuje nás před podobným jednáním, které se může na začátku jevit jako velice výhodné, na konci je však trápení, život v opovržení a často i … Continued

Nedám Bohu pokoj

posted in: Nezařazené | 0

„Jak často se modlíš?“ Tuto otázku jsem jednou dostal na schůzce mládeže. Vzpomněl jsem si na ni při čtení 55. žalmu. Jak už jsem zmiňoval minule, David ho napsal, když se obtížně vyrovnával se zradou svého přítele. Text sice nejmenuje, ale … Continued

1 5 6 7 8 9