Brno Olomoucká – 7. stránka – Sbor Církve adventistů sedmého dne

Výstřel ze zálohy

posted in: Nezařazené | 0

David se opět nachází v situaci, díky které má pocit, že je obklíčen zlem. Zdá se mu, že kolem sebe nevidí nikoho, kdo by mu rozuměl a koho by mohl požádat o pomoc. Dělá proto to nejlepší, co můžeme udělat i … Continued

Nenechej se spoutat majetkem

posted in: Nezařazené | 0

Již v úvodu 62. žalmu David přirovnává Hospodina ke skále a hradu. Toto přirovnání pak ještě jednou zopakuje. Skála zůstane, ale hrad nahradí nedobytná tvrz. Po tomto vyznání se David obrací na své posluchače: „Lidé, věřte mu za všech okolností, … Continued

Budu plnit sliby, které jsem ti dal…

posted in: Nezařazené | 0

Dnešní žalm má v záhlaví napsáno: „Davidova píseň pro sólový zpěv za doprovodu strunného nástroje.“ Jako mnohé Davidovy písně i tato začíná „úpěním“ k Hospodinu: „Bože, slyš mé úpěnlivé volání, naslouchej mým modlitbám.“ (Žalm 61,1) Mnohokrát jsem byl v situaci, kdy jsem … Continued

S Bohem jsem silný

posted in: Nezařazené | 0

David pokračuje ve své písni. Už v ní stihl svému Bohu říci vše, co ho trápí. Sdílí se s ním o své obavy z toho, že jeho vojsko prohraje, pokud s ním nebude bojovat Hospodin. Strach mu nahání i Boží … Continued

Jdou po mně jdou…

posted in: Nezařazené | 0

Padesátý devátý žalm je nádhernou ukázkou toho, jak na nás působí modlitba. David je na jejím začátku rozhozený z bezpráví, které musí snášet. Stěžuje si na lidi, kteří ho bezdůvodně napadají. Zdá se, že by byl nejraději, kdyby Bůh lusknul … Continued

Když se najednou nedaří…

posted in: Nezařazené | 0

V 8. kapitole 2. knihy Samuelovy je stručný popis válek, během nichž si David podmanil všechny sousední země. Po skončení těchto bojů žije Izrael v míru. Židé mají respekt u všech, kteří v minulosti napadali jejich území a kradli při tom úrodu … Continued

1 4 5 6 7 8 9