Brno Olomoucká – 6. stránka – Sbor Církve adventistů sedmého dne

Otec sirotků a ochránce vdov

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu není zřejmé, kdy vznikl. David ho nejspíš napsal v době, kdy se připravoval na bitvu se silnějším a početnějším nepřítelem: „Povstane Bůh a rozprchnou se nepřátelé, na útěk se dají, kdo ho nenávidí.“ (Žalm 68,2) To první, co … Continued

Prozpěvující národy

posted in: Nezařazené | 0

Bůh má svůj plán s tímto světem. Jeho cílem je záchrana co nejvíce lidí pro věčný život v jeho království. Proto jednoho dne oslovil Abrahama a vyzval ho, aby opustil město, do kterého se přestěhoval jeho táta se svou rodinou. … Continued

Bůh naslouchá mým prosbám

posted in: Nezařazené | 0

žalm začíná výzvou, aby celá země hlaholila Bohu. Popisuje Boží moc a všímá si i toho, jak jedná Bůh, když se rozhodneme ho opustit. I když nám dává svobodu, nechává nám otevřená dvířka pro případ, že bychom se rozhodli vrátit … Continued

Moc se nechvástej!

posted in: Nezařazené | 0

Pokud bychom četli 66. žalm v dalších překladech, pak bychom se dověděli, že celá země má „plesat“ (KP), „hlaholit“ (ČEP) a „radostně volat k Bohu“ (B21). To vše má být důsledkem poznání Boží dobroty a milosrdenství. Ideální je, pokud Boží moc … Continued

Neboj se ohlédnout…

posted in: Nezařazené | 0

            Když jsem kdysi, ještě jako malý kluk, četl 66. žalm, tak se mi moc nelíbil. Měl jsem z něho pocit, že si Bůh vynucuje, abychom ho oslavovali a chválili. Tak trochu mi připomínal jednoho pohádkového krále, který vždy trval na … Continued

Rozkvetlé stopy

posted in: Nezařazené | 0

Závěr 65. žalmu je možné považovat za definici požehnání. Autor písně popisuje, jak vnímá Boží přítomnost v životě svého národa. Je uchvácen tím, jak Hospodin, který má jako Stvořitel na starost celý vesmír, dodržuje slib, který dal svému lidu při … Continued

Poručíš větru, dešti…

posted in: Nezařazené | 0

Většinu svých písní zpíval David sám. Některé ale složil pro slavnostní atmosféru při společném slavení svátků. Patří k nim i 65. žalm, určený „pro předního zpěváka“. Dnes bychom možná napsali pro sólistu chrámového sboru. David v této písni opěvuje Boží … Continued

Stále nové léčky

posted in: Nezařazené | 0

Čas od času se dostáváme do situací, kdy na nás padá depresivní deka, až máme hrůzu z dalšího dne. Něco podobného prožívá David. Připomeňme si úvodní slova žalmu, který jsme minule nedokončili: „Bože, slyš můj hlas, vyslyš mé naříkání, zbav … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9