Brno Olomoucká – 5. stránka – Sbor Církve adventistů sedmého dne

U tebe jsem jako v pevnosti

posted in: Nezařazené | 0

Uvažovali jste někdy nad tím, proč máme tak velký strach z toho, když se blíží smrt našich rodičů? Osobně se domnívám, že v každém z nás zůstává kus malého dítěte, které touží po tom, aby se zase schoulilo do náruče … Continued

Ponížení nebo spása – vyber si

posted in: Nezařazené | 0

V záhlaví 70. žalmu je drobná poznámka: „Davidův, k připamatování.“ Tahle píseň má sloužit k osvěžení paměti. Teď je ale třeba odhalit, co si touto písní vlastně máme připomínat. David musel většinu svého života čelit pokusům svých nepřátel, kteří se … Continued

Bůh vyslýchá zubožené

posted in: Nezařazené | 0

V úvodu 69. žalmu David přirovnává svůj stav k člověku, který uvízl v bažině a postupně se noří hloub a hloub. V takové situaci je každému jasné, že ho bez cizí pomoci čeká hrozná smrt. David je na tom podobně. Pomoc … Continued

Baví se na účet zraněného

posted in: Nezařazené | 0

Často slýchám povzdech: „Já se neumím modlit. Můžeš mne to naučit?“ Pro mne je nejlepší školou modlitby žalmy. Od těch krátkých, jednovětých proseb, až po ty, které trvaly dlouhé desítky minut. 69. žalm mne učí, co dělat, když Bůh neodpovídá … Continued

Cizincem pro své blízké

posted in: Nezařazené | 0

David se už dlouhé dny modlí a prosí Boha o pomoc. Je ve složité situaci. Jeho nepřátelé ho obviňují z něčeho, co neudělal. Jejich léčka je tak rafinovaná, že se od něho pomalu odvracejí i ti, kteří mu doposud byli … Continued

Ztratil jsem hlas

posted in: Nezařazené | 0

I v životě věřícího člověka přicházejí období, kdy se mu zdá, že na něj Hospodin zapomněl. Problémy se jeví větší než Boží požehnání. Přidá-li se k tomu ještě nějaká životní tragédie, modlíme se stejně zoufale, jako David: „Vysvoboď mne, Bože! Vody … Continued

Bože, tají se mi z Tebe dech

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu je cítit Davidův důvěrný vztah s Bohem. Hospodina poznal nejen jako svého blízkého přítele, ale i jako mocného vládce vesmíru, před jehož slávou se skloní každý, kdo pocítí její dotyk. Setkání s ní plní hříšníka děsem, spravedlivého vděčností … Continued

Hospodin vešel do svatyně

posted in: Nezařazené | 0

žalm popisuje triumfální průvod, který vchází do Jeruzaléma. V čele jde Hospodin, doprovázený svými anděly a také Židy. Vstupuje do svatyně, zatímco ostatní zůstávají venku. Přichází, aby se usadil uprostřed vyvoleného národa. Důkazem toho, že jeho sláva spočívá ve svatyni, jsou … Continued

Nechovej se jako umouněná popelka

posted in: Nezařazené | 0

Minule jsme končili vzpomínkou na Gedeona, který s třemi sty Židy porazil „tisícinásobnou“ převahu. Hospodin chtěl dokázat, že bezpečí Izraele není závislé na tom, kolik jich dokáže bránit svou vlast. Stačí Hospodinovo slovo, jeho povel, a nepřátelští panovníci prchají před … Continued

Prchali jak zajíci

posted in: Nezařazené | 0

V 68. žalmu nazývá David Hospodina ochráncem vdov a sirotků. Je to pravdivý popis Boží povahy. Žalm vzniká v době, kdy Izraeli hrozí další válka a s tím roste i pravděpodobnost toho, že právě vdov a sirotků bude v zemi zase o … Continued

1 2 3 4 5 6 7 8 9