• kazatel: Kamil Majer
 • vedoucí: Jakub Dostál
 • vedoucí: Marcela Koloničná
 • první diakon: Marek Kobylák
 • pokladník: Helena Gomolová
 • tajemník: Ondřej Rohan
 • vedoucí sobotní školy: Zdeňka Hohnová
 • vedoucí dětské sobotní školy: Martin Žák
 • vedoucí křesťanského domova: Petr Hohn ml.
 • vedoucí mládeže: Lucie Švástová
 • oddělení osobní služby: Martin Dejmek
 • traktát: Zdeňka Hohnová
 • vedoucí klubu Pathfinder: Ivoš Řeřucha
 • vedoucí oddělení ADRY: Jakub Dostál