Téma pro 1. čtvrtletí 2018

Křesťanské správcovství

Motivy srdce

Účelem této lekce je ukázat na důležitost našeho správcovství před Bohem. Vše, co máme, je jeho. Z tohoto důvodu se od nás nežádá jen to, abychom mu část dávali zpět, ale spíše abychom vše, co máme, používali pro jeho dílo a slávu. Správcovství sahá daleko za naše peníze a zahrnuje náš majetek, čas, duchovní dary apod. Správné správcovství je každodenním praktickým důsledkem následování Ježíše. Máme se naučit spravovat Boží vlastnictví k jeho slávě a tím spolupracovat na dokončení jeho díla.

 

Studijní materiály jsou k dispozici na těchto stránkách.