Nezařazené – 7. stránka – Brno Olomoucká

Tvá sláva zastíní Zemi

posted in: Nezařazené | 0

Ten, kdo uvízne v pasti hříchu, si může připadat, jakoby měl svou hlavu ve lví hlavě. V takové chvíli se nám může zdát, že jsme bezmocní a také Bohem opuštěni. Copak by se Bůh zajímal o někoho, kdo i přes … Continued

Pod tvými křídly jsem v bezpečí

posted in: Nezařazené | 0

Žalm, který má v našich Biblích pořadové číslo 57, jsem vždy bral jako slova, která nás povzbudí a posílí, až budeme v nějakém velkém nebezpečí. Představoval jsem si válečný konflikt, přírodní katastrofu, pronásledování kvůli víře nebo smrtelnou nemoc. Při posledním … Continued

Bože, tys při mně stál

posted in: Nezařazené | 0

David už nějakou dobu žije v „politickém azylu“ v Pelištejském Gatu. Pelištejci jsou pro něho v tomto období menší hrozbou než Saul, který se ho rozhodl zlikvidovat. I v Gatu mu ale neustále jde život a tak se těší, až … Continued

Připadám si jak v pasti.

posted in: Nezařazené | 0

Minule jsme naše uvažování nad 56. žalmem končili krásným Davidovým vyznáním: „Kdykoli dotírat však začne strach, upínám k tobě, Bože, svoji důvěru. Spoléhám na tebe, tobě své žalmy zpívám, můj osud nemá v rukou smrtelník.“ (Žalm 56,4+5) Jenomže když dozpívá, musí … Continued

Zpěvem proti strachu

posted in: Nezařazené | 0

Podle staré židovské tradice napsal David dnešní žalm jako vzpomínku na zajetí a předstírané šílenství u Pelištejců v Gatu. Pokud je to pravda, pak si můžeme lépe představit, jak mu asi bylo. Bezpečí před Saulem hledá v prostředí, kde ještě žijí … Continued

Předej své starosti Bohu

posted in: Nezařazené | 0

Davidův „žalozpěv“ nad zrádci a jejich osudem končí. Tím, co v něm zpívá, sleduje dvojí účel. Varuje nás před podobným jednáním, které se může na začátku jevit jako velice výhodné, na konci je však trápení, život v opovržení a často i … Continued

Nedám Bohu pokoj

posted in: Nezařazené | 0

„Jak často se modlíš?“ Tuto otázku jsem jednou dostal na schůzce mládeže. Vzpomněl jsem si na ni při čtení 55. žalmu. Jak už jsem zmiňoval minule, David ho napsal, když se obtížně vyrovnával se zradou svého přítele. Text sice nejmenuje, ale … Continued

Cesta rovnou do pekla

posted in: Nezařazené | 0

Dnes se spolu podíváme na druhou část Davidova 55. žalmu. Pokud máte po ruce Bibli a máte chvíli čas, přečtěte si nejdřív 16. a 17. kapitolu 2. Samuelovy. Příběh, který popisuje, nám pomůže pochopit Davidova slova. Pokud už znáte příběh zrady, můžeme se … Continued

Kdybych tak měl křídla …

posted in: Nezařazené | 0

Lékaři si tehdy nevěděli rady se zdravotním stavem našeho syna. Deset nocí jsem moc nespal a neustále jsem se přel s Bohem. To, co jsem tehdy probíral s Bohem, se hodně podobalo Davidovu žalmu, který spolu dnes otevřeme: „Vyslyš, ó … Continued

Opakování je matka moudrosti

posted in: Nezařazené | 0

V biblické sbírce Žalmů je jedna píseň uvedena dvakrát. 53. žalm je téměř totožný s tím, který má pořadové číslo 14. Nechejme teď stranou, proč tomu tak je, a chvíli přemýšlejme nad poselstvím této Davidovy písně, která začíná dost tvrdě: „Jen … Continued

1 4 5 6 7