Nezařazené – 4. stránka – Brno Olomoucká

Baví se na účet zraněného

posted in: Nezařazené | 0

Často slýchám povzdech: „Já se neumím modlit. Můžeš mne to naučit?“ Pro mne je nejlepší školou modlitby žalmy. Od těch krátkých, jednovětých proseb, až po ty, které trvaly dlouhé desítky minut. 69. žalm mne učí, co dělat, když Bůh neodpovídá … Continued

Cizincem pro své blízké

posted in: Nezařazené | 0

David se už dlouhé dny modlí a prosí Boha o pomoc. Je ve složité situaci. Jeho nepřátelé ho obviňují z něčeho, co neudělal. Jejich léčka je tak rafinovaná, že se od něho pomalu odvracejí i ti, kteří mu doposud byli … Continued

Ztratil jsem hlas

posted in: Nezařazené | 0

I v životě věřícího člověka přicházejí období, kdy se mu zdá, že na něj Hospodin zapomněl. Problémy se jeví větší než Boží požehnání. Přidá-li se k tomu ještě nějaká životní tragédie, modlíme se stejně zoufale, jako David: „Vysvoboď mne, Bože! Vody … Continued

Bože, tají se mi z Tebe dech

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu je cítit Davidův důvěrný vztah s Bohem. Hospodina poznal nejen jako svého blízkého přítele, ale i jako mocného vládce vesmíru, před jehož slávou se skloní každý, kdo pocítí její dotyk. Setkání s ní plní hříšníka děsem, spravedlivého vděčností … Continued

Hospodin vešel do svatyně

posted in: Nezařazené | 0

žalm popisuje triumfální průvod, který vchází do Jeruzaléma. V čele jde Hospodin, doprovázený svými anděly a také Židy. Vstupuje do svatyně, zatímco ostatní zůstávají venku. Přichází, aby se usadil uprostřed vyvoleného národa. Důkazem toho, že jeho sláva spočívá ve svatyni, jsou … Continued

Nechovej se jako umouněná popelka

posted in: Nezařazené | 0

Minule jsme končili vzpomínkou na Gedeona, který s třemi sty Židy porazil „tisícinásobnou“ převahu. Hospodin chtěl dokázat, že bezpečí Izraele není závislé na tom, kolik jich dokáže bránit svou vlast. Stačí Hospodinovo slovo, jeho povel, a nepřátelští panovníci prchají před … Continued

Prchali jak zajíci

posted in: Nezařazené | 0

V 68. žalmu nazývá David Hospodina ochráncem vdov a sirotků. Je to pravdivý popis Boží povahy. Žalm vzniká v době, kdy Izraeli hrozí další válka a s tím roste i pravděpodobnost toho, že právě vdov a sirotků bude v zemi zase o … Continued

Otec sirotků a ochránce vdov

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu není zřejmé, kdy vznikl. David ho nejspíš napsal v době, kdy se připravoval na bitvu se silnějším a početnějším nepřítelem: „Povstane Bůh a rozprchnou se nepřátelé, na útěk se dají, kdo ho nenávidí.“ (Žalm 68,2) To první, co … Continued

Prozpěvující národy

posted in: Nezařazené | 0

Bůh má svůj plán s tímto světem. Jeho cílem je záchrana co nejvíce lidí pro věčný život v jeho království. Proto jednoho dne oslovil Abrahama a vyzval ho, aby opustil město, do kterého se přestěhoval jeho táta se svou rodinou. … Continued

Bůh naslouchá mým prosbám

posted in: Nezařazené | 0

žalm začíná výzvou, aby celá země hlaholila Bohu. Popisuje Boží moc a všímá si i toho, jak jedná Bůh, když se rozhodneme ho opustit. I když nám dává svobodu, nechává nám otevřená dvířka pro případ, že bychom se rozhodli vrátit … Continued

1 2 3 4 5 6 7