Nezařazené – 4. stránka – Brno Olomoucká

Bože, tají se mi z Tebe dech

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu je cítit Davidův důvěrný vztah s Bohem. Hospodina poznal nejen jako svého blízkého přítele, ale i jako mocného vládce vesmíru, před jehož slávou se skloní každý, kdo pocítí její dotyk. Setkání s ní plní hříšníka děsem, spravedlivého vděčností … Continued

Hospodin vešel do svatyně

posted in: Nezařazené | 0

žalm popisuje triumfální průvod, který vchází do Jeruzaléma. V čele jde Hospodin, doprovázený svými anděly a také Židy. Vstupuje do svatyně, zatímco ostatní zůstávají venku. Přichází, aby se usadil uprostřed vyvoleného národa. Důkazem toho, že jeho sláva spočívá ve svatyni, jsou … Continued

Nechovej se jako umouněná popelka

posted in: Nezařazené | 0

Minule jsme končili vzpomínkou na Gedeona, který s třemi sty Židy porazil „tisícinásobnou“ převahu. Hospodin chtěl dokázat, že bezpečí Izraele není závislé na tom, kolik jich dokáže bránit svou vlast. Stačí Hospodinovo slovo, jeho povel, a nepřátelští panovníci prchají před … Continued

Prchali jak zajíci

posted in: Nezařazené | 0

V 68. žalmu nazývá David Hospodina ochráncem vdov a sirotků. Je to pravdivý popis Boží povahy. Žalm vzniká v době, kdy Izraeli hrozí další válka a s tím roste i pravděpodobnost toho, že právě vdov a sirotků bude v zemi zase o … Continued

Otec sirotků a ochránce vdov

posted in: Nezařazené | 0

Z textu 68. žalmu není zřejmé, kdy vznikl. David ho nejspíš napsal v době, kdy se připravoval na bitvu se silnějším a početnějším nepřítelem: „Povstane Bůh a rozprchnou se nepřátelé, na útěk se dají, kdo ho nenávidí.“ (Žalm 68,2) To první, co … Continued

Prozpěvující národy

posted in: Nezařazené | 0

Bůh má svůj plán s tímto světem. Jeho cílem je záchrana co nejvíce lidí pro věčný život v jeho království. Proto jednoho dne oslovil Abrahama a vyzval ho, aby opustil město, do kterého se přestěhoval jeho táta se svou rodinou. … Continued

Bůh naslouchá mým prosbám

posted in: Nezařazené | 0

žalm začíná výzvou, aby celá země hlaholila Bohu. Popisuje Boží moc a všímá si i toho, jak jedná Bůh, když se rozhodneme ho opustit. I když nám dává svobodu, nechává nám otevřená dvířka pro případ, že bychom se rozhodli vrátit … Continued

Moc se nechvástej!

posted in: Nezařazené | 0

Pokud bychom četli 66. žalm v dalších překladech, pak bychom se dověděli, že celá země má „plesat“ (KP), „hlaholit“ (ČEP) a „radostně volat k Bohu“ (B21). To vše má být důsledkem poznání Boží dobroty a milosrdenství. Ideální je, pokud Boží moc … Continued

Neboj se ohlédnout…

posted in: Nezařazené | 0

            Když jsem kdysi, ještě jako malý kluk, četl 66. žalm, tak se mi moc nelíbil. Měl jsem z něho pocit, že si Bůh vynucuje, abychom ho oslavovali a chválili. Tak trochu mi připomínal jednoho pohádkového krále, který vždy trval na … Continued

1 2 3 4 5 6 7