Nezařazené – 3. stránka – Brno Olomoucká

Dobré bydlo ze zločinů

posted in: Nezařazené | 0

Stává se vám někdy, že se ráno probudíte a máte plné srdce chvály? Prostě najednou máte potřebu chválit Boha za jeho dobrotu a vše, co jste díky němu mohli prožít? Pokud ano, pak určitě správně pochopíte pohnutky autora 73. žalmu, … Continued

Ať je král jako déšť

posted in: Nezařazené | 0

Život před nás staví stále nové výzvy. Na některé si troufáme, z jiných máme strach. Král Šalomoun se ocitá na Izraelském trůnu. Přestože ho jeho otec připravoval na převzetí vlády, když se tak stalo, mladý král dostává strach. Obává se toho, … Continued

Vykořisťovatel má být potrestán

posted in: Nezařazené | 0

žalm je modlitbou mladého Šalomouna. Když nastupoval na trůn po svém Otci, uvědomoval si, jak moc mu chybí zkušenosti a moudrost. Díky Bibli víme, že ho ve snu navštívil Hospodin a dal mu zvláštní nabídku: „Žádej, co ti mám dát.“ (1.Kr.3,5) Šalomoun … Continued

Bože, ty mi nabízíš svou důstojnost

posted in: Nezařazené | 0

Mladí lidé touží po dobrodružství. Spousta lidí vyhledává adrenalinové situace, ve kterých cítí napětí a často se dokonce dostávají do situací, kdy jde o život. Říkají tomu „odvaha“. Já to spíš považuji za hazard, ale v době mého dospívání jsem to … Continued

Ani ve stáří mne neopouštěj

posted in: Nezařazené | 0

Možná také znáte lidi, kteří celý život spoléhali na Hospodina, ale když zestárli, jejich důvěra se najednou někde ztratila a oni nakonec umírali ve vzpouře vůči Bohu, přestože s ním v životě prožili spoustu zázračných zkušeností. Autor 71. žalmu si toto … Continued

U tebe jsem jako v pevnosti

posted in: Nezařazené | 0

Uvažovali jste někdy nad tím, proč máme tak velký strach z toho, když se blíží smrt našich rodičů? Osobně se domnívám, že v každém z nás zůstává kus malého dítěte, které touží po tom, aby se zase schoulilo do náruče … Continued

Ponížení nebo spása – vyber si

posted in: Nezařazené | 0

V záhlaví 70. žalmu je drobná poznámka: „Davidův, k připamatování.“ Tahle píseň má sloužit k osvěžení paměti. Teď je ale třeba odhalit, co si touto písní vlastně máme připomínat. David musel většinu svého života čelit pokusům svých nepřátel, kteří se … Continued

Bůh vyslýchá zubožené

posted in: Nezařazené | 0

V úvodu 69. žalmu David přirovnává svůj stav k člověku, který uvízl v bažině a postupně se noří hloub a hloub. V takové situaci je každému jasné, že ho bez cizí pomoci čeká hrozná smrt. David je na tom podobně. Pomoc … Continued

1 2 3 4 5 6 7