Nezařazené – 3. stránka – Brno Olomoucká

Vykořisťovatel má být potrestán

posted in: Nezařazené | 0

žalm je modlitbou mladého Šalomouna. Když nastupoval na trůn po svém Otci, uvědomoval si, jak moc mu chybí zkušenosti a moudrost. Díky Bibli víme, že ho ve snu navštívil Hospodin a dal mu zvláštní nabídku: „Žádej, co ti mám dát.“ (1.Kr.3,5) Šalomoun … Continued

Bože, ty mi nabízíš svou důstojnost

posted in: Nezařazené | 0

Mladí lidé touží po dobrodružství. Spousta lidí vyhledává adrenalinové situace, ve kterých cítí napětí a často se dokonce dostávají do situací, kdy jde o život. Říkají tomu „odvaha“. Já to spíš považuji za hazard, ale v době mého dospívání jsem to … Continued

Ani ve stáří mne neopouštěj

posted in: Nezařazené | 0

Možná také znáte lidi, kteří celý život spoléhali na Hospodina, ale když zestárli, jejich důvěra se najednou někde ztratila a oni nakonec umírali ve vzpouře vůči Bohu, přestože s ním v životě prožili spoustu zázračných zkušeností. Autor 71. žalmu si toto … Continued

U tebe jsem jako v pevnosti

posted in: Nezařazené | 0

Uvažovali jste někdy nad tím, proč máme tak velký strach z toho, když se blíží smrt našich rodičů? Osobně se domnívám, že v každém z nás zůstává kus malého dítěte, které touží po tom, aby se zase schoulilo do náruče … Continued

Ponížení nebo spása – vyber si

posted in: Nezařazené | 0

V záhlaví 70. žalmu je drobná poznámka: „Davidův, k připamatování.“ Tahle píseň má sloužit k osvěžení paměti. Teď je ale třeba odhalit, co si touto písní vlastně máme připomínat. David musel většinu svého života čelit pokusům svých nepřátel, kteří se … Continued

Bůh vyslýchá zubožené

posted in: Nezařazené | 0

V úvodu 69. žalmu David přirovnává svůj stav k člověku, který uvízl v bažině a postupně se noří hloub a hloub. V takové situaci je každému jasné, že ho bez cizí pomoci čeká hrozná smrt. David je na tom podobně. Pomoc … Continued

Baví se na účet zraněného

posted in: Nezařazené | 0

Často slýchám povzdech: „Já se neumím modlit. Můžeš mne to naučit?“ Pro mne je nejlepší školou modlitby žalmy. Od těch krátkých, jednovětých proseb, až po ty, které trvaly dlouhé desítky minut. 69. žalm mne učí, co dělat, když Bůh neodpovídá … Continued

Cizincem pro své blízké

posted in: Nezařazené | 0

David se už dlouhé dny modlí a prosí Boha o pomoc. Je ve složité situaci. Jeho nepřátelé ho obviňují z něčeho, co neudělal. Jejich léčka je tak rafinovaná, že se od něho pomalu odvracejí i ti, kteří mu doposud byli … Continued

Ztratil jsem hlas

posted in: Nezařazené | 0

I v životě věřícího člověka přicházejí období, kdy se mu zdá, že na něj Hospodin zapomněl. Problémy se jeví větší než Boží požehnání. Přidá-li se k tomu ještě nějaká životní tragédie, modlíme se stejně zoufale, jako David: „Vysvoboď mne, Bože! Vody … Continued

1 2 3 4 5 6 7