Vlastimil Fürst – Brno Olomoucká

Choval jsem se jako hovádko…

posted in: Nezařazené | 0

Autor 73. žalmu měl problém se závistí. Nechápal, jak je možné, že se svévolník může mít lépe než bohabojný člověk, kterému Hospodin slibuje své požehnání. Vřelo to v něm jako v papiňáku a málem i vybuchnul. Díky tomu zjistil, že … Continued

Kudy z louže ven …

posted in: Nezařazené | 0

Autor 73. žalmu hned v jeho úvodu připomíná, že stačilo málo a mohl sejít z cesty, která vede do Božího království. Co bylo příčinou? Závist vůči těm, kteří hřeší, mají se lépe než on a navíc se zdá, že jsou … Continued

Dobré bydlo ze zločinů

posted in: Nezařazené | 0

Stává se vám někdy, že se ráno probudíte a máte plné srdce chvály? Prostě najednou máte potřebu chválit Boha za jeho dobrotu a vše, co jste díky němu mohli prožít? Pokud ano, pak určitě správně pochopíte pohnutky autora 73. žalmu, … Continued

Ať je král jako déšť

posted in: Nezařazené | 0

Život před nás staví stále nové výzvy. Na některé si troufáme, z jiných máme strach. Král Šalomoun se ocitá na Izraelském trůnu. Přestože ho jeho otec připravoval na převzetí vlády, když se tak stalo, mladý král dostává strach. Obává se toho, … Continued

Vykořisťovatel má být potrestán

posted in: Nezařazené | 0

žalm je modlitbou mladého Šalomouna. Když nastupoval na trůn po svém Otci, uvědomoval si, jak moc mu chybí zkušenosti a moudrost. Díky Bibli víme, že ho ve snu navštívil Hospodin a dal mu zvláštní nabídku: „Žádej, co ti mám dát.“ (1.Kr.3,5) Šalomoun … Continued

Bože, ty mi nabízíš svou důstojnost

posted in: Nezařazené | 0

Mladí lidé touží po dobrodružství. Spousta lidí vyhledává adrenalinové situace, ve kterých cítí napětí a často se dokonce dostávají do situací, kdy jde o život. Říkají tomu „odvaha“. Já to spíš považuji za hazard, ale v době mého dospívání jsem to … Continued

Ani ve stáří mne neopouštěj

posted in: Nezařazené | 0

Možná také znáte lidi, kteří celý život spoléhali na Hospodina, ale když zestárli, jejich důvěra se najednou někde ztratila a oni nakonec umírali ve vzpouře vůči Bohu, přestože s ním v životě prožili spoustu zázračných zkušeností. Autor 71. žalmu si toto … Continued

1 2 3 4 6