Kázání – 17.6.2017 – K.Majer

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Budování postoje služebníka. Abychom mohli růst, musíme sloužit druhým. Služba ale musí vycházet z lásky. Modleme se za to, aby nám Bůh ukázal, jak a čím můžeme sloužit druhým. Rozpory, hádky, nesváry – stojí nám za to? Neslužme proto, abychom byli vidět, ale v tichosti, tak jako Ježíš. Služba také musí vycházet z poslušnosti. Jsme poslušní? Děláme to, k čemu nás Bůh povolává, to co chce, abychom dělali? Staňme se služebníky podle vzoru Krista, služme s láskou, pokorou a poslušností! (autor: Kamil Majer).