Kázání – 21.1.2017 – J.Dostál

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Co nás v novém roce èeká? Chceme, aby se nám splnily všechny naše sny, nebo aby se v našich životech projevil Boží plán s námi? Bùh má plán pro nᚠživot, chtìjme mu dùvìøovat. Bùh nám neslibuje klidný let, ale slibuje nám bezpeèné pøistání. (autor: Dostál Jakub).