Kázání – 30.4.2016 – V.Bartík

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Trestá Bůh spravedlivě? Ananiáš a Zafira lhali, aby vypadali před lidmi lépe a byli potrestáni. Bůh má na každou situaci řešení, to se nám však nemusí líbit. Bůh vždy jedná tak, aby nás zachránil. Člověk většinou hledá bezbolestné řešení, které většinou není účinné. Ten trest byl myšlen jako varování většího množství lidí, které vede k záchraně. Nepokládejme si otázku, proč nastala nějaká situace, ale k čemu nás má dovést!! Nepříjemností v našem životě i v životě církve mohou být Božím nástrojem. (autor: Bartík Vladimír).