Kázání – 5.3.2016 – K.Majer

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Můžeme svoje zvyklosti, návyky, postoje změnit ve své síle? Pud ano, jak nám to dlouho vydrží? Tak dlouho dokud na to nezapomeneme. Je nutná celková změna. Vidíme jen svoje potřeby a své problémy nebo vše co máme a co umíme, dáváme k dispozici Bohu? Zastavme se, a podívejme se, kam jsme ve svých životech došli. Bůh nám může dát své bohatství. Buďme prospěšní, buďme těmi, které může Bůh použít. (autor: Majer Kamil).