Služba žen

posted in: Nezařazené | 0

Zveme ženy všech věkových kategorií na společné chvíle – interaktivní setkání, které probíhají vždy v sobotu od 15. hodiny ve sboru na Olomoucké. Zazní na nich nejenom Boží slovo, písně, ale i společná týmová práce. V letošním roce se sejdeme celkem čtyřikrát a připravily jsme je jako první, druhé, třetí a čtvrté zastavení na cestě k Bohu. První z nich bude v sobotu 25. března.

Hledáme cesty, jak přinášet do tohoto bolavého světa kousek nebe. Abychom nesešly z té správné cesty, vydáváme se v nejdříve na cestu k Bohu. V našich zastaveních se budeme věnovat tématům, která jsou uvedena na pozvánkách k jednotlivým setkáním.

Náš společný čas trvá kolem 3hodin. Z toho 1 hodinu věnujeme závěrečné Kavárničce – po modlitbách, zpívání a aktivní práci, je to čas spojený s malým pohoštěním, ale nadmíru vzácný. Tyto okamžiky často vedou k vyjádření nějaké důvěry, lásky, obdivu – utkví nám nadlouho v paměti a vzájemně si sebe tím velmi vážíme.

Bůh nás ženy obdaroval touhou k vytváření a budování vřelých a hlubokých vztahů a vazeb. A tak věříme, že toto je jedna z cest, jak je budovat a přinášet ovoce z našich darů Pánu Bohu.

Služba žen je průvodcem na cestě ženy a v loňském roce jsme nastartovaly setkání v rámci celého brněnského okrsku. Ale jsme otevřené i pro ženy z jiných sborů, církví i ženám hledajícím. Těšíme se na všechny, které chtějí prožít odpoledne ve společenství krásných žen, královských dcer.

Obdarujte pozvánkami i své přítelkyně a známé.

Tým Služby žen